Hvad er ÅOP? Definition på ÅOP i lån-kontekst

ÅOP er den mere mundrette forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP er et procenttal som angiver de samlede omkostninger for et givent lån på årsbasis.

Ofte omtales ÅOP som det mest pålidelige tal man kan benytte, for at sammenligne diverse lånetilbud på nettet. Hvis to forbrugslån, som tilsyneladende har de samme vilkår, sammenlignes med hinanden, og det viser sig at det ene har en lavere ÅOP - så vil det næsten altid være det billigste forbrugslån, ud fra de samlede omkostninger forbundet med lånet.

Men det er nogle ting man stadig skal være opmærksom på, og ikke blot vælge sit næste forbrugslån blindt ud fra ÅOP.

Hvordan ÅOP beregnes

Det er ikke nødvendigt for private låntagere selv at beregne ÅOP hvis man er interesseret i et billigt kviklån. Det er lovpligtigt for alle udbydere af kviklån, såvel som andre former for lån i Danmark - både på nettet og i banken, at oplyse om ÅOP over for låntageren.

For at kunne beregne ÅOP, foretages en grundig gennemgang af alle de omkostninger som følger med forbrugslånet, set over hele lånets løbetid. ÅOP sammenfatter selve lånebeløbet, længden på lånet, gebyrer- og andre omkostninger samt ydelsen på lånet - altså det beløb som man betaler af på lånet hver måned, plus forrentning i kraft af renten.

ÅOP formel

Der findes flere formler man kan arbejde med for at beregne ÅOP. Hvilken en man bruger, kommer an på de oplysninger man har til rådighed, samt de værdier som skal indsættes i formlen. Det varierer alt efter lånets sammensætning, hvilke omkostninger som gør sig gældende, om lånet er med eller uden rente, og hvor lang løbetiden er. På Retsinformation.dk finder man grundligningen for ÅOP, og betydningen af de specifikke bogstaver og symboler som indgår i ligningen. Følgende er den gældende grundligning for Årlige Omkostninger i Procent beregning:

ÅOP Lån - Vær opmærksom på dette

Opgørelsen af de Årlige Omkostninger i Procent for et lån, har på mange måder gjort det nemmere for låntageren at foretage en grundig sammenligning af forskellige lån. Det er dog vigtigt at man husker på, at ÅOP skal bruges til at sammenligne lån af samme type. Ved en sammenligning mellem to næsten identiske forbrugslån, er det rigtig smart at se hvilken en der har den laveste ÅOP. Det samme gør sig gældende ved forbrugslån, så man kan se hvilken løsning som er den billigste.

Men en sammenligning mellem et realkreditlån og et forbrugslån, på baggrund af den angivne ÅOP, vil ikke give særlig meget mening.

Lånene skal have nogenlunde samme karakteristika. Det mest optimale vil være at der er tale om to forbrugslån, med identisk løbetid, rente type og termin, samt nogenlunde ens afdragsvilkår.

Hvad er et forbrugslån definerer uddybende de typiske karakteristika for forbrugslån - herunder ting som er værd at vide om forbrugslån, og overblik over ansøgningsprocessen.

Forskelle før og efter skat

Det er kun et krav for udlånsselskaberne, at de oplyser om ÅOP før skat ved deres lånemuligheder. Dette kan være fordi at det ville være et stort arbejde, at skulle beregne ÅOP satsen efter skat, når låntagerne bliver beskattet vidt forskelligt, afhængigt af deres privatøkonomiske forhold. En mulig løsning kunne selvfølgelig være at gå ud fra en gennemsnitlig skattesats, men det bliver ikke gjort på nuværende tidspunkt.

Grunden til at ÅOP efter skat kan se anderledes ud end før skat, er fordi at man kan trække renteudgifter og løbende gebyrer for et givent, på selvangivelsen hos SKAT.dk.

Et eksempel: Hvis man står med to kviklån med identisk ÅOP før skat - så vil kviklånet med de laveste oprettelsesomkostninger være mest attraktivt. Disse kan man nemlig ikke trække fra i SKAT, mens det modsatte er tilfældet med de løbende udgifter til renter og gebyrer.

Lånespecialisten logo

Saml. kreditbeløb: 100.000 kr. Løbetid: 10 år. Variabel debitorrente: 3,55 - 19,95 %. ÅOP: 4,57 - 20,6 %. Mdl. ydelse: 1.086 - 1.856 kr. Saml. kreditomk.: 19.165 - 122.738 kr. Saml. tilbagebetaling: 119.165 - 222.738 kr. Maks. ÅOP: 20.6 %.