Lånebegreber

Inden for låneverdenen findes der en lang række begreber, som man ikke nødvendigvis støder regelmæssigt på i dagligdagen. Skal man derfor kunne træffe den bedste beslutning, baseret på et velovervejet grundlag, kræver det viden om de vigtigste begreber. Derfor har vi samlet en liste over vigtige begreber, med dertilhørende begrebsforklaringer til hvert enkelt punkt. Forhåbentligt kan denne liste bidrage til, at du får nemmere ved at finde rundt i begrebsjunglen inden for låneverdenen.

Denne listes formål er at give dig et kort overblik over de mest centrale begreber. Er du interesseret i mere uddybende forklaringer på specifikke emner vedrørende lån, henvises du til vores blog, som løbende opdateres med artikler om privatøkonomi, guides, nyheder og meget mere. Desuden kan du få svar på ofte stillede spørgsmål her, såfremt du har specifikke tvivlsspørgsmål, eller blot ønsker at lære mere.

Liste over begrebsforklaringer

ÅOP

ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i procent. Dette procentbaserede tal gør det enklere for låntager, at få et fuldt overblik over mulige omkostninger, i forbindelse med det pågældende lån som ÅOP tallet beskriver. Procentsatsen viser dig hvad forbrugslånet, eller andre typer af online lån, vil koste dig i % per år. Ved ÅOP er alle omkostninger indregnet, herunder både gebyrer, renter og andre potentielle afgifter i. Der er typisk stor forskel på ÅOP for lån med henholdsvis lang og kort løbetid. Du finder en uddybende Definition på 'Hvad er ÅOP' her.

Løbetid

Løbetiden for lånet beskriver længden på perioden, som lånet strækker sig over. Når løbetiden udløber er lånet blevet tilbagebetalt. Der er altså i denne periode at man afdrager på lånet. Derfor vil et forbrugslån med løbetid på fem år, skulle afdrages på i løbet af denne periode. Længden på løbetiden fastsættes på forhånd, når man optager et lån, og det kan variere meget alt efter hvor man låner fra, og hvad man som låneansøger er interesseret i.

Ydelse

Dette begreb dækker over det beløb som du skal betale, i den aftalte periode for lånet. Typisk betaler man som månedlige ydelser, hvor det altså er hver måned at man betaler af på lånet. I andre tilfælde kan det være hver tredje måned, og ved visse meget korte og hurtige lån som eksempelvis nogle SMS lån, skal du ikke betale en månedlig ydelse. Derimod falder hele betalingen når lånets løbetid udløber. Ydelsen for lånet er en sammenlægningen af afdrag og rentesatsen.

Rente

Renten er en udgift som man betaler til låneudbyderen, for at få lov til at optage lånet. Det er en specifik procentdel af den lånte kapital, som oven i det samlede beløb man har lånt, også skal betales til låneudbyderen. Det er dog ikke den eneste udgift som kan følge en finansiel ydelse som lån, da der også kan være eventuelle gebyrer og andre udgifter. Her er ÅOP en udmærket indikator for de samlede omkostninger, hvor renten også er indregnet. Den månedlige rente og afdrag angiver lånets månedlige ydelse. Du kan lære mere om rente og lav rentestats for både forbrugslån og andre typer af finansielle ydelser.

Afdrag

Afdraget udgør det aftalte beløb mellem kreditor og debitor, som man skal betale af på lånet. Det er afdragene på lånet som resulterer i at gælden mindskes. Hver gang der afdrages af lånet, fjerner man altså en bid af restgælden til kreditor. Jo hurtigere som man kan få betalt afdragene, desto hurtigere afvikles gælden. Det kan i flere tilfælde være en fordel, da man derved også mindsker lånets løbetid og tillige de samlede renteomkostninger. Som nævnt ovenfor giver afdragene og renten sammenlagt ydelsen for lånet, som man typisk betaler månedligt.

Restgæld

Restgælden udgør det beløb, som man stadig mangler at tilbagebetale af ens lån. Ved at betale afdrag, mindsker man sin restgæld, og således det som man fortsat skylder kreditor. Det er at foretrække at man konstant nedbringer sin restgæld, ved at følge den aftalte afbetaling af lånet, som er indgået med låneudbyderen.

Forbrugslån

For et forbrugslån er det typisk gældende, at man ikke skal stille en given sikkerhed i beløbet som lånes. Mange forbrugslån ydes af online låneudbydere, hvor de specifikke låneforhold og omkostningsniveauer kan være meget varierende. Der findes både dyre og billige forbrugslån, hvoraf vigtigheden i at man sammenligner for at finde det billigste valg, er essentielt som debitor. Beløbet man kan låne som forbrugslån varierer gevaldigt, og kan svinge mellem alt fra alt mellem 5.000 kr. til i nogle tilfælde helt op til 400.000 kr. Det er netop denne låneform som anvendes i vid udstrækning på internettet, hvor mange kreditgivere markedsfører sig med at have et billigt forbrugslån, mulighed for at låne et højt beløb, eller få en lang løbetid for den finansielle ydelse. Det er dog mange elementer som man skal have med i overvejelserne, når man søger efter det optimale forbrugslån. Fokus på ens egen privatøkonomi, og hvad den kan bære af udgifter, bør komme i første række når man søger markedet for lån til forbrug.

RKI

RKI er i sig selv en forkortelse for Ribers Kredit Information, som drives af forretningsgruppen Experian. RKI er det danske register over dårlige betalere - Altså debitorer som privatpersoner, der har været ude af stand til at betale eventuelle regninger eller lån. Hvis du er havnet i RKI registeret, er det ikke længere muligt for dig at optage nye lån. Ud over at du ikke længere kan låne penge, bliver det også sværere for dig at anskaffe nye produkter og serviceydelser på kredit. For at komme ud af RKI, er du nødt til at betale de misligholdte regninger og lån, som har været årsag til at du er havnet i registret. Du kan læse mere om RKI i vores blog, hvis du vil lære mere om emnerne lån trods RKI eller RKI som ingen hindring. At være registreret i Ribers Kredit Information er ikke en ønskværdig position, som man gerne skal søge at undgå at havne i.

Kreditor

En kreditor er kort og godt et selskab eller privatperson, der har et givent beløb til gode hos en modpart, som så kaldes debitor. Et eksempel kan være en låneformidler på nettet, som tilbyder forbrugslån og andre former for lån.

Debitor

En debitor er et selskab eller privatperson, som skylder penge til en given kreditor. Ligesom at en låneformidler optager rollen som kreditor når selskabet udlåner penge, vil man som privatperson blive debitor når man optager et givent lån. Man er dog også debitor hvis man fx køber varer eller serviceydelser på afbetaling.

Sikkerhed

I lånekontekst betyder det at stille sikkerhed for et lån, at man pantsætter nogle givne værdier, så långiveren tager en mindre risiko ved at påtage sig rollen som kreditor, og låne dig penge. Det er ofte ved større former for lån, eksempelvis dem som kan finder i et pengeinstitut som tilbyder realkreditlån eller boliglån, at man skal stille en høj sikkerhed for det lånte beløb. Bliver du ude af stand til at overholde låneaftalen og betale af på gælden, kan banken i yderste tilfælde få værdien af sikkerheden som du har stillet. Det er dog også muligt at låne penge uden sikkerhed, hvorved du ikke er nødsaget til at pantsætte dine værdier, og stille en værdi garanti over for låneudbyderen. Mange forbrugslån er uden sikkerhed, hvilket giver god mening, da lånebeløbet ofte også er betydeligt lavere. I flere tilfælde kan et lån uden sikkerhed være den mest hensigtsmæssige valgmulighed.

Kreditvurdering

En låneudbyder vil ofte foretage en form for kreditvurdering af privatkunder, inden det er muligt for dig at låne penge. Det er varierende hvad denne kreditvurdering indebærer. Typisk er den mere omfattende ved større banklån, mens det modsatte er tilfældet ved mindre forbrugslån på nettet. På baggrund af kreditvurderingen udformes en kreditværdighed, som indikerer en persons evne til at tilbagebetale et givent lån, eller køb på kredit. Find ud af hvordan du opnår en god kreditvurdering og viden om lån uden kreditvurdering, herunder hvad der påvirker en kreditvurdering, ved at læse vores artikel om emnet.

Afdragsfrihed

Ved nogle typer lån, det såkaldte afdragsfrie lån, er det muligt at vælge en periode i løbet af løbetiden for lånet, hvor du ikke skal betale afdragene for den finansielle ydelse. Eventuelle renter og gebyrer vil dog typisk stadig tillægges, selvom du ikke afdrager. Typisk vil det være mest hensigtsmæssigt blot at afdrage konstant, så man ikke risikerer at stå med et lån, man pludselig ikke kan betale tilbage på. I nogle tilfælde kan en afdragsfri periode dog være smart. Det kan være hvis man ved at der er en periode, hvor man ikke har en indkomst der gør det muligt at betale lånet tilbage med, men at man inden for den nærmeste fremtid får et større økonomisk råderum, som gør det muligt at genoptage afdragene på lånet uden problemer.

Termin

Inden for låneverdenen omhandler termin de aftalte tidspunkter, hvor afdrag- og rentebetalinger tilfalder for et lån. Typisk vil termin igennem løbetiden for lånet tilfalde månedligt, kvartalvis eller årligt. Ofte gælder det særligt online forbrugslån at der er tale om en månedlig termin, hvor man afdrager på lånet og betaler eventuelle renteudgifter. Det er vigtigt at man er i stand til at følge den fastsatte termin, så man ikke kommer bagud med lånebetalingerne.

Kassekredit

Dette er en form for lån hos et pengeinstitut, der giver debitor mulighed for at hæve et variabelt beløb, som begrænses med et aftalt maksimumbeløb. Kassekreditten gør det muligt for både privatpersoner og virksomheder at have et ekstra rådighedsbeløb, selvom der ikke er penge på kontoen. Der indgår dog også en række omkostninger i kraft af disse kortfristede variable lånebeløb, som kan variere alt efter hvor man har kassekreditten oprettet.